วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Release


HPT 20
Abominablood - P Z Z U Sacrifice and Transmutation MMXVII    (Black/Death Metal) 
CD USD 10 included postpaid / ซีดี 150 บาทรวมค่าส่งแบบลงทะเบียนแล้วครับ
HPT 19
Verdugo - Altar Del Rencor     *Tape      (Death Thrash metal) 
Tape USD 6  postage not included/ เทป 200 บาทรวมค่าส่งแบบลงทะเบียนแล้วครับ
HPT 18
Remains - Through The Eyes Of Death 
CD USD 12 included postpaid / ซีดี 180 บาทรวมค่าส่งแบบลงทะเบียนแล้วครับ


HPT 17
Decayed - Nockthurnaal (Black Metal) CD
USD 12 included postpaid / 180 บาทรวมค่าส่งแบบลงทะเบียนแล้วครับ


HPT  16     
Dark Path - Lurking In The Shadows (Black Metal)  
CD USD 10 included postpaid / ซีดี 170 บาทรวมค่าส่งแบบลงทะเบียนแล้วครับHPT  15     
Deranged - Defacing World (Thrash Metal)          ++ Sold Out ++
CD USD 10 included postpaid / ซีดี 170 บาทรวมค่าส่งแบบลงทะเบียนแล้วครับ


HPT  14
Vomit of Doom - Obey the Darkness  (Thrash/Black Metal)  CD   ++ Sold Out ++
USD 12 included postpaid / 170 บาทรวมค่าส่งแบบลงทะเบียนแล้วครับHPT  13
Remains - Evoking Darkness  (Death Metal)  
CD USD 12 included postpaid / ซีดี 170 บาทรวมค่าส่งแบบลงทะเบียนแล้วครับ


HPT  12
Evil Madness - Bastards Get Rotten  (Thrash Metal)              ++ Sold Out ++
(Thailand version included songs from Bonded by Evil Split)  
CD USD 12 included postpaid / ซีดี 150 บาทรวมค่าจัดส่งแบบธรรมดาแล้วครับ


HPT  11  
Sidus Mortuorum - Coffin Slaves  CD         ++ Sold Out ++
USD 12 included postpaid / 150 บาทรวมค่าจัดส่งแบบธรรมดาแล้วครับHPT 10
Blasfemia - Ancient Occult Wisdom (Black/Thrash Metal)  CD    
 ++ Sold Out ++
USD 8 included postpaid to everywhere   / 120 บาทรวมค่าจัดส่งแบบธรรมดาแล้ว
https://soundcloud.com/hell-productions-1/blasfemia


HPT 09
Venomous Breath - Et Viscera Sanguis (Death Metal)  CD        
++ Sold Out ++
USD 7 included postpaid to everywhere   / 120 บาทรวมค่าจัดส่งแบบธรรมดาแล้ว
https://soundcloud.com/hell-productions-1/01-introdomus-mortem


HPT 08
Oldblood - Possessed by Metal from Hell (Black/Thrash Metal) CD  
 ++ Sold Out ++
USD 7 included postpaid to everywhere   / 100 บาทรวมค่าจัดส่งแบบธรรมดาแล้ว
https://soundcloud.com/hell-productions-1/oldblood

HPT 07
Beast Conjurator - Born from the Darkest Entrails (Death Metal) MCD   ++ Sold Out ++
USD 5 included postpaid to everywhere   / 70 บาทรวมค่าจัดส่งแบบธรรมดาแล้ว
https://soundcloud.com/hell-productions-1/torment-in-darkness

HPT 06
Verdugo - Blasfemia Y Perversion (Death/Thrash Metal) CD       
++ Sold Out ++
USD 6 included postpaid to everywhere   / 100 บาทรวมค่าจัดส่งแบบธรรมดาแล้ว
https://soundcloud.com/hell-productions-1/verdugo

HPT 05
Murk - Drifting Mine (Black Metal) CD     ++ Sold Out ++

USD 6 included postpaid to everywhere   / 100 บาทรวมค่าจัดส่งแล้ว

HPT 04
Evil Madness - Maze of Souls (Thrash Metal) CD    
++ Sold Out ++
USD 6 included postpaid to everywhere   / 100 บาทรวมค่าจัดส่งแล้ว

HPT 03
Death Squad - Bestial Domination (Death/Thrash Metal) CD  ++ SOLD OUT++
USD 6 included postpaid to everywhere   / 100 บาทรวมค่าจัดส่งแล้ว


HPT 02
Necronomicon Beast - Hell Thrash War (Thrash Metal) CD 
++ SOLD OUT++
USD 6 included postpaid to everywhere   / 100 บาทรวมค่าจัดส่งแล้ว

HPT 01
Crucifier - Merciless Conviction (Thrash Metal) CD ++ SOLD OUT++

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Distribution

Send without jewel case but pack very well, The postage based on where you live.
Ask for full list, Ask for price and postage at nuclear-666@hotmail.com

แผ่นละ 200 บาท วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555