วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Release


HPT 20
Abominablood - P Z Z U Sacrifice and Transmutation MMXVII    (Black/Death Metal) 
CD USD 10 included postpaid / ซีดี 150 บาทรวมค่าส่งแบบลงทะเบียนแล้วครับ
HPT 19
Verdugo - Altar Del Rencor     *Tape      (Death Thrash metal) 
Tape USD 6  postage not included/ เทป 200 บาทรวมค่าส่งแบบลงทะเบียนแล้วครับ
HPT 18
Remains - Through The Eyes Of Death 
CD USD 12 included postpaid / ซีดี 180 บาทรวมค่าส่งแบบลงทะเบียนแล้วครับ


HPT 17
Decayed - Nockthurnaal (Black Metal) CD
USD 12 included postpaid / 180 บาทรวมค่าส่งแบบลงทะเบียนแล้วครับ


HPT  16     
Dark Path - Lurking In The Shadows (Black Metal)  
CD USD 10 included postpaid / ซีดี 170 บาทรวมค่าส่งแบบลงทะเบียนแล้วครับHPT  15     
Deranged - Defacing World (Thrash Metal)          ++ Sold Out ++
CD USD 10 included postpaid / ซีดี 170 บาทรวมค่าส่งแบบลงทะเบียนแล้วครับ


HPT  14
Vomit of Doom - Obey the Darkness  (Thrash/Black Metal)  CD   ++ Sold Out ++
USD 12 included postpaid / 170 บาทรวมค่าส่งแบบลงทะเบียนแล้วครับHPT  13
Remains - Evoking Darkness  (Death Metal)  
CD USD 12 included postpaid / ซีดี 170 บาทรวมค่าส่งแบบลงทะเบียนแล้วครับ


HPT  12
Evil Madness - Bastards Get Rotten  (Thrash Metal)              ++ Sold Out ++
(Thailand version included songs from Bonded by Evil Split)  
CD USD 12 included postpaid / ซีดี 150 บาทรวมค่าจัดส่งแบบธรรมดาแล้วครับ


HPT  11  
Sidus Mortuorum - Coffin Slaves  CD         ++ Sold Out ++
USD 12 included postpaid / 150 บาทรวมค่าจัดส่งแบบธรรมดาแล้วครับHPT 10
Blasfemia - Ancient Occult Wisdom (Black/Thrash Metal)  CD    
 ++ Sold Out ++
USD 8 included postpaid to everywhere   / 120 บาทรวมค่าจัดส่งแบบธรรมดาแล้ว
https://soundcloud.com/hell-productions-1/blasfemia


HPT 09
Venomous Breath - Et Viscera Sanguis (Death Metal)  CD        
++ Sold Out ++
USD 7 included postpaid to everywhere   / 120 บาทรวมค่าจัดส่งแบบธรรมดาแล้ว
https://soundcloud.com/hell-productions-1/01-introdomus-mortem


HPT 08
Oldblood - Possessed by Metal from Hell (Black/Thrash Metal) CD  
 ++ Sold Out ++
USD 7 included postpaid to everywhere   / 100 บาทรวมค่าจัดส่งแบบธรรมดาแล้ว
https://soundcloud.com/hell-productions-1/oldblood

HPT 07
Beast Conjurator - Born from the Darkest Entrails (Death Metal) MCD   ++ Sold Out ++
USD 5 included postpaid to everywhere   / 70 บาทรวมค่าจัดส่งแบบธรรมดาแล้ว
https://soundcloud.com/hell-productions-1/torment-in-darkness

HPT 06
Verdugo - Blasfemia Y Perversion (Death/Thrash Metal) CD       
++ Sold Out ++
USD 6 included postpaid to everywhere   / 100 บาทรวมค่าจัดส่งแบบธรรมดาแล้ว
https://soundcloud.com/hell-productions-1/verdugo

HPT 05
Murk - Drifting Mine (Black Metal) CD     ++ Sold Out ++

USD 6 included postpaid to everywhere   / 100 บาทรวมค่าจัดส่งแล้ว

HPT 04
Evil Madness - Maze of Souls (Thrash Metal) CD    
++ Sold Out ++
USD 6 included postpaid to everywhere   / 100 บาทรวมค่าจัดส่งแล้ว

HPT 03
Death Squad - Bestial Domination (Death/Thrash Metal) CD  ++ SOLD OUT++
USD 6 included postpaid to everywhere   / 100 บาทรวมค่าจัดส่งแล้ว


HPT 02
Necronomicon Beast - Hell Thrash War (Thrash Metal) CD 
++ SOLD OUT++
USD 6 included postpaid to everywhere   / 100 บาทรวมค่าจัดส่งแล้ว

HPT 01
Crucifier - Merciless Conviction (Thrash Metal) CD ++ SOLD OUT++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น