วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

Payment:

- ส่งเงินสดซ่อนให้มิดชิดในจดหมายลงทะเบียน
- ธนาณัติ (สั่งจ่าย ศุภฤกษ์ เหมือนสุทธิวงศ์)
- โอนเงินผ่านธนาคาร


We accept : Cash , PayPal

No fucking rip-off here !!!
Wholesale, Trade always welcome but write first...

Contact:

Supalerk Meunsutthiwong
P.O.BOX 4
Chomthong, Chiangmai 50160
THAILANDศุภฤกษ์ เหมือนสุทธิวงศ์
ตู้ปณ. 4
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
50160nuclear-666@hotmail.com
www.facebook.com/supalerk.meunsutthiwong
https://soundcloud.com/hell-productions-1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น